Home » Hz.Aişenin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler by Bedruddin Zerkeşi
Hz.Aişenin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler Bedruddin Zerkeşi

Hz.Aişenin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler

Bedruddin Zerkeşi

Published
ISBN :
236 pages
Enter the sum

 About the Book 

günümüz hadis-sünnet çalışmalarında en çok tartışılan konularından birisi de, ilk asırlarda yeterince metin tenkidi yapılıp yapılmadığı hususudur. bazıları, geçmişte genellikle isnad tenkidi yapıldığını ve metin tenkidinin ihmal edildiğini söylerkenMoregünümüz hadis-sünnet çalışmalarında en çok tartışılan konularından birisi de, ilk asırlarda yeterince metin tenkidi yapılıp yapılmadığı hususudur. bazıları, geçmişte genellikle isnad tenkidi yapıldığını ve metin tenkidinin ihmal edildiğini söylerken bazıları ise bunun aksini savunmakta, hatta günümüzde yapılan metin tenkidi çalışmalarına ve eleştirel yaklaşımlarla karşı çıkmaktadırlar. bu kitap, her iki tarafa da cevap vermektedir. zira hz. Âişenin tenkitlerini içeren bu çalışma, en azından sahabe döneminde oldukça canlı bir tenkit faaliyetinin bulunduğunu ortaya koyar. bu ise, bir taraftan metin tenkidinin ilk asırda yapıldığını, diğer taraftan da, yapılan bu faaliyetin, yeni bir şey olmadığını, bizzat sahabenin bu zihniyete öncülük ettiğini göstermektedir.ayrıca bu eser, zikrettiği birçok misal ile, hz. Âişenin hadis ve sünnetleri anlama-yorumlama yöntemini vermektedir.hz. Âişe validemizin ağırlık olarak kurana, sünnete ve akla dayalı yöntem ve yaklaşımı, resul-i ekreminhadis ve sünnetlerinin doğru anlaşılmasına, tutarlı yorumlanmasına katkıda bulunacaktır.